L’associació COM SONA L’ESO convoca el I CONCURS de disseny del LOGO per a la XV trobada CSE 2014 amb l’objectiu d’apropar aquest projecte musical als estudiants de secundària, batxillerat i universitat i posar en valor les seues habilitats creatives.

L’associació COM SONA L’ESO convoca el I CONCURS de disseny del
LOGO per a la XV trobada CSE 2014 amb l’objectiu d’apropar aquest
projecte musical als estudiants de secundària, batxillerat i universitat i
posar en valor les seues habilitats creatives.

BASES
1. S’ha d’elaborar un disseny gràfic que esdevindrà el logo de la XV
Trobada Com Sona l’Eso 2014. El disseny s’aplicarà en tot tipus
de materials gràfics: cartells, caràtules de DVD, samarretes, etc. i
a la web www.comsonaleso.com

2. El disseny estarà relacionat amb el lema d’aquesta trobada:
“Qualsevol nit pot sortir el sol”. Aquesta frase ha d’aparéixer
obligatòriament al disseny del logo.

3. El disseny serà a 3 tintes planes sobre fons blau i s’ha de
presentar en format digital Pdf. No s’admeten fotografies. En cas
de ser premiat, COM SONA L’ESO demanarà l’original en A3 si és
un dibuix o l’arxiu original si està fet amb ordinador.

4. Podran participar en el concurs tots els i les estudiants d’instituts
de secundària, batxillerat o universitats públiques.

5. Els dissenys s’han d’enviar per correu electrònic a
projectecomsonaleso@gmail.com fins el 13 de novembre de
2013.

6. S’estableix un premi únic de 300€ que inclou els drets d’edició de
l’obra guanyadora, tot mantenint el reconeixement de la seua
autoria, la utilització del disseny original i el desenvolupament de
tots els seus materials.

7. El jurat estarà format per diferents membres de l’associació COM
SONA L’ESO. Aquest jurat té plena competència en l’elecció dels
dissenys guanyadors. El jurat triarà un/a secretari/a que alçarà
acta on es motivarà l’elecció des dels punts de vista de
l’originalitat, la qualitat gràfica del treball i l’adequació a les
característiques pròpies de la Trobada Com Sona l’Eso. El jurat pot
deixar el concurs desert, si considera que els treballs no tenen la
qualitat mínima desitjable.

8. El veredicte del jurat es farà públic el 17 de Novembre de 2013 a
la web www.comsonaleso.com

9. La participació en aquest concurs suposa l’acceptació de totes les
bases i la resolució del jurat, així com dels canvis que com a
conseqüència de factors aliens a l’associació COM SONA L’ESO
pogueren ocórrer més endavant.

Qualsevol dubte o consulta relacionada amb aquest concurs, podeu
enviar un missatge a
projectecomsonaleso@gmail.com