2ª convocatòria del Programa d’Educació per al Desenvolupament del CCD – 2ª convocatoria del Programa de Educación para el Desarrollo del CCD

2ª convocatòria del Programa d’Educació per al Desenvolupament del CCD

Oberta 2ª convocatòria del Programa d’Educació per al Desenvolupament del CCD
El Centre de Cooperació al Desenvolupament obri fins al dia 7 de febrer una segona crida del Programa d’Educació per al Desenvolupament, Sensibilització i Participació Social. La convocatòria, oberta a tota la comunitat universitària, dóna suport accions de sensibilització o que fomenten valors solidaris en l’aula i en el treball diari d’altres àrees de la Universitat. Coneix les bases i prepara la sol·licitud

Abierta 2ª convocatoria del Programa de Educación para el Desarrollo del CCD

El Centro de Cooperación al Desarrollo abre hasta el día 7 de febrero una segunda llamada del Programa de Educación para el Desarrollo, Sensibilización y Participación Social. La convocatoria, abierta a toda la comunidad universitaria, apoya acciones de sensibilización o que fomenten valores solidarios en el aula y en el trabajo diario de otras áreas de la Universidad.  Conoce las bases y prepara la solicitud.