Premi a la Millor Defensa de Treball Final de Grau en Valencià 2015/2016

Cartell TFG 2016

Bases del Premi a la Millor Defensa de Treball de Final de Grau en Valencià, curs 2015-2016.

  1. Podran participar Treballs de Final de Grau presentats en l’ETSED, des de l’1 de març de 2016 fins al 30 de setembre de 2016.
  2. Hi haurà un Premi únic amb una dotació de 800 euros bruts.
  3. La sol·licitud per a participar es farà en el moment de la entrega del Projecte a la Secretaria de l’Escola.
  4. La defensa del treball es farà íntegrament en valencià, així com estaran en valencià tots els elements utilitzats per a la defensa com ara presentacions, diapositives, transparències, etc. S’hauran de seguir els criteris lingüístics establerts per les universitats públiques valencianes. Aquest criteris estan disponibles en:

http://www.upv.es/miw/infoweb/anl/info/criteris_uni_val.pdf .

  1. La presentació en valencià haurà d’estar inclosa als discs que s’entregaran a l’Escola, seguint el procediment establert per a tots els TFG.
  2. El tribunal que avaluarà la defensa del TFG estarà format pels membres que hagen format el tribunal ordinari d’avaluació del TFG, un president i dos vocals, un dels quals haurà de ser professor o professora del Departament de Lingüística Aplicada, adscrit a les assignatures de Valencià impartides a l’Escola. El tribunal efectuarà la seua valoració de manera simultània a l’avaluació del Treball.
  3. La qualificació per al premi es guardarà en sobre precintat, fins a la data de finalització del procés. Els sobres estaran sota la custòdia de l’Escola fins aleshores.
  4. A la data de finalització del procés es procedirà a l’obertura dels sobres de les actes de les defenses participants per part del Director de l’Escola i s’entregarà el premi a la defensa que haja obtingut la qualificació més alta. En cas de que hi haja dues o més defenses que tinguen la mateixa més alta qualificació, el premi es dividirà equitativament entre aquestes.
  5. El veredicte es comunicarà a la o les persones guanyadores i es farà públic a la pàgina web de l’Escola, etsid.upv.es. Aquest veredicte no es podrà apel·lar.

Formulari d’inscripció