Concurs de Cartell i Fotografia – Concurso de Cartel y Fotografía CCD-UPV

Cartell “VIII Trobada de projectes i pràctiques de cooperació”

Un any més, des del Centre de Cooperació al Desenvolupament de la UPV organitzem la Trobada de projectes i pràctiques de cooperació al desenvolupament i busquem un cartell per a promocionar-la. Ens ajudes?

El termini per al lliurament de propostes finalitza el 15 d’abril.

Link + informació

 

Concurs de fotografia “Instantànies de Cooperació”

Has participat en projectes de cooperació, o amb algun col·lectiu que treballe la participació social o accions relacionades amb el desenvolupament humà sostenible?

El Centre de Cooperació al Desenvolupament de la UPV llança a tota la comunitat universitària la segona edició del concurs de fotografia “Instantànies de Cooperació”.

Aquest any contem amb dues modalitats, PROJECTE i REALITAT, per a poder acostar tant el treball que es realitza als projectes com els diversos aspectes de la vida quotidiana dels llocs on es desenvolupe. Et convidem a més a introduir un breu text que reflexione sobre l’experiència o una cita inspiradora.

El termini de lliurament finalitza el 18 d’abril.

Link + informació

 

Cartel “VIII Encuentro de Proyectos i Prácticas de Cooperación”

Un año más, desde el Centro de Cooperación al Desarrollo de la UPV organizamos el Encuentro de Proyectos y Prácticas de Cooperación al Desarrollo y buscamos un cartel para promocionarlo. ¿Nos ayudas?

El plazo para la entrega de propuestas finaliza el 15 de abril.

Link + información

Concurso de fotografía “Instantáneas de Cooperación”

¿Has participado en proyectos de cooperación, o con algún colectivo que trabaje la participación social o acciones relacionadas con el desarrollo humano sostenible?

El Centro de Cooperación al Desarrollo de la UPV lanza a toda la comunidad universitaria la segunda edición del concurso de fotografía “Instantáneas de Cooperación”.

Este año contamos con dos modalidades, PROYECTO Y REALIDAD, para poder acercar tanto el trabajo que se realiza en este tipo de actividades como los diversos aspectos de la vida cotidiana de los lugares en los que se desarrollan. Además, te invitamos a incluir un breve texto que reflexione sobre la experiencia o una cita inspiradora.

El plazo de entrega finaliza el 18 de abril.

Link + información